Menu

SCIC:s besättning

ScicSailings manskap är meriterade och toppklassiga seglare med alla licenser och papper i ordning. Vi ställer höga krav på besättning både vad det gäller segling som service.

Kaptener, kockar och sjömän är alla anställda året om, inte bara under sommarsäsongen. På vintern arbetar de på att förbättra och serva båtarna så att de är i perfekt skick inför nästa seglingssäsong. Besättningen kan sina båtar på sina fem fingrar och tar väl hand om dem.

Besättningarna

Alla känner varandra väl i besättningen och är samkörda i arbetet på båten. Kaptenen ger sina order med en diskret nickning, kocken hissar segel när det är dags att kryssa för vinden och varje medlem vet precis vad de ska göra vid olika tidpunkter.

Många års erfarenhet av segling

ScicSailing uppmuntrar sina besättningar att segla så mycket som möjligt. Kaptenerna vet hur de får ut det bästa av båtens kapacitet, en erfarenhet som han lär vidare till de yngre sjömännen ombord.

Utbildning av besättningarna

Under vintern går manskapet kurser i allt från att fräscha upp kunskaper kring säkerhetsrutiner, första hjälpen, brandsläckning och hygien ombord. Vintern är också en perfekt tid för kockarna att lära sig nya recept!

Seglar du själv?

Varje besättning ombord på båtarna är tillräckligt manga för att själva segla båtarna. Men om du seglar själv så kan du gärna fråga kaptenen om du får hjälpa till.